Webdesign ©

V prípade konsenzu sa za výsledok mediácie považuje dohoda (v ústnej i písomnej forme), ktorá je pre zúčastnené subjekty záväzná. V ďalšej fáze môže byť potvrdená formou notárskej zápisnice, schválená ako zmier pred súdom resp. rozhodcovským orgánom.

Súd je povinný akceptovať písomnú dohodu účastníkov mediácie ako úspešný pokus o zmier.

V prípade ak sa sporné strany nedohodnú, výsledok je záznam mediátora o snahe iniciátora zmieru a jeho následnom odmietnutí, čo môže mať za následok urýchlenie súdneho konania.

Výsledok mediácie
mediacia domov_index
Domov
Mediácia
Prečo ja
Info
Referencie
Kontakt
mediacia preco ja info referencie kontakt domov_index