Webdesign ©

– mediácia je neformálna ale dôverná,

– mediácia je rýchla, šetrí čas,

– mediácia šetrí peniaze, náklady sú neporovnateľne nižšie,

– mediátor sa zameriava na záujmy strán sporu, nie na právne aspekty sporu,

– strany sporu majú možnosť ovplyvňovať proces a výsledok mediácie,

– mediátor nerozhoduje, strany si koncipujú dohodu sami,

– mediáciu je možné využiť aj počas súdneho konania, v prípade schválenia
súdneho zmieru sa účastníkom vráti 30% - 90% zaplateného poplatku.

Výhody mediácie oproti súdnemu procesu
mediacia domov_index
Domov
Mediácia
Prečo ja
Info
Referencie
Kontakt
mediacia preco ja info referencie kontakt domov_index