Webdesign ©

Zatelefonujete mi a stručne opíšete predmet sporu. Napríklad dohoda o vyporiadaní BSM. Je to druh sporu, ktorý sa dá riešiť mediáciou.


Na prvej návšteve ma oboznámite so všetkými faktami, dáte mi k dispozícii relevantné doklady a zaplatíte vstupný poplatok. Po preštudovaní podkladov pripravím plán mediácie, ktorý s vami prekonzultujem. V prípade vášho súhlasu s takýmto postupom zaplatíte polovicu cieľovej sumy (v takýchto prípadoch sa jedná spravidla o 120 €) a proces mediácie odštartujeme.


Ak v dohodnutom časovom horizonte dospejeme k dohode, druhú polovicu cieľovej sumy zaplatí váš proťajšok. Potom vyhotovím mediačnú dohodu, ktorú je možné použiť ako podklad pre notársku zápisnicu. V prípade neúspešného ukončenia mediácie bez dohody, vyhotovím záznam, ktorý bude pre vás relevantným dôkazom o vašom pokuse o zmier pre nasledujúce súdne konanie. V takomto prípade však druhú polovicu cieľovej sumy neplatíte.


To je fér, nemyslíte?

Príklad cenotvorby
info domov_index
Domov
Mediácia
Prečo ja
Info
Referencie
Kontakt
mediacia preco ja info referencie kontakt domov_index