Webdesign ©

Účastník/ci sporu si vyberú mediátora a prednesú mu svoj názor na vznik, priebeh a možné riešenie sporu. Osoba mediátora nehľadá objektívnu pravdu, ale snaží sa posilňovať súhlasné stanoviská sporiacich sa strán a vytvára priestor na riešenie tých nesúhlasných. Úlohou mediátora, na rozdiel od súdu, nie je ani spor rozhodnúť, mediátor vytvorí podmienky na vzájomné pochopenie odlišných stanovísk a pomôže dosiahnuť prijateľnú dohodu pre oboch účastníkov. Definitívnym výsledkom mediačného procesu by mala byť dohoda, ktorú vnímajú obe sporové strany pozitívne, t.j. ako svoju výhru.

Priebeh mediácie v praxi
mediacia domov_index
Domov
Mediácia
Prečo ja
Info
Referencie
Kontakt
mediacia preco ja info referencie kontakt domov_index