Webdesign ©

Pracovné spory predstavujú mimoriadne citlivú oblasť pracovnej činnosti. Mediáciu je možné použiť pri rôznych konfliktoch na pracovisku - medzi zamestnancami či medzi nadriadenými a podriadenými. Mediácia pomáha riešiť aj bezdôvodné prepustenie, neuhradenie mzdy, prípadne spory vyplývajúce z kolektívnych zmlúv. Princíp založený na mimosúdnej zhode zvyšuje šance, že dotknuté strany budú aj po ukončení sporu schopné komunikovať a vzájomne spolupracovať nielen v pracovnej, ale aj v osobnej sfére.

Pracovno-právna mediácia sa týka najmä:

– sporov z pracovného pomeru,
– konfliktov na pracovisku,
– bezdôvodného prepustenia,
– neuhradenia mzdy,
– sporov vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv a pod.

Vhodné druhy sporov: PRACOVNÉ SPORY
Domov
Mediácia
Prečo ja
Info
Referencie
Kontakt
mediacia preco ja info referencie kontakt domov_index