Webdesign ©

Mediácia má nezastupiteľné miesto aj v občianskoprávnej oblasti. Možno ňou urovnávať množstvo sporov vznikajúcich napríklad medzi nájomníkmi a majiteľmi domov, nájomníkmi navzájom, nájomníkmi a ostatnými štátnymi i neštátnymi organizáciami. Pomáha aj pri vymáhaní dlhov, dedičských sporoch. Mediáciou je možno riešiť celý rad sporov, ktorými sa zaoberajú priestupkové komisie pri obecných a mestských úradoch, predovšetkým tzv. susedské alebo komunitné spory, ktoré sa mnohokrát tiahnu množstvo rokov a ktorých príčinou bývajú napr. len vzájomné nedorozumenia vzniknuté niekde na počiatku sporu. Mediácia v týchto prípadoch umožní stranám, aby sa v pokoji a bez zbytočných emócii porozprávali a spory si vyjasnili.

Mediácia v občianskoprávnych sporoch sa týka najmä:
–  susedských sporov,
–  majetkových sporov,
–  dedičstva,
–  sporov zo zmlúv,
–  komunitných sporov,
–  vymáhania dlhov a pod.

Vhodné druhy sporov: OBČIANSKE SPORY
Domov
Mediácia
Prečo ja
Info
Referencie
Kontakt
mediacia preco ja info referencie kontakt domov_index