Webdesign ©

Mediáciu možno využiť aj ako alternatívne riešenie sporov v obchodnej oblasti, predovšetkým však pri neplnení si zmluvných záväzkov, najmä neplnenia dodávateľsko-odberateľských vzťahov, spoluvlastníckych či zákazníckych apod. Služby mediátora sú vhodné aj pri bankových či nebankových dlhoch aj exekúciách fyzických aj právnických osôb.

Výhodou mediácie v obchodnej oblasti je jednoznačne fakt, že pri riešení mediáciou nedochádza k prerušeniu obchodných väzieb medzi firmami alebo podnikateľmi, ako tomu väčšinou býva pri súdnom konaní. Snahou mediátora je dosiahnutie dohody strán, zmieru, kompromisu, ktorý umožňuje ďalšiu dobrú spoluprácu a kedy strany môžu zohľadniť budúce dobré vzťahy pri spoločnom obchodovaní. Mediácia poskytuje príležitosť prekročiť čisté právne postavenie a nachádzať špecifické riešenia zodpovedajúce skutočným podobám sporu. Tento prístup založený na zhode zvyšuje šance, že ako náhle strany svoj spor vyriešia, budú schopné udržiavať bežné obchodné a osobné vzťahy.

Obchodno-právna mediácia sa týka najmä:

– dodávateľsko-odberateľských vzťahov,
– spoluvlastníckych vzťahov,
– iných firemných, či vnútrofiremných vzťahov,
– finančných operácií,
– zákazníckych vzťahov, pri nedodržaní zmluvných podmienok predaja, garancie opráv,
– zmluvných záväzkov,
– bankových a nebankových dlhov,
– exekúcii a pod.

Vhodné druhy sporov: OBCHODNÉ SPORY
Domov
Mediácia
Prečo ja
Info
Referencie
Kontakt
mediacia preco ja info referencie kontakt domov_index