Webdesign ©

Mediacia je neformálny, dobrovoľný, štruktúrovaný a dôverný proces riešenia konfliktu, v ktorom neutrálna osoba – mediátor pomáha sporiacim sa stranám vyjednať urovnanie sporu. Keďže je procesom dobrovoľným, jej účastníci s ňou musia vopred súhlasiť a očakáva sa, že sa budú podieľať na výslednej dohode a dodržiavať ju. Pri mediácii sa rozhodovacia moc presúva priamo na samotných účastníkov sporu, čím sa stávajú priamo zodpovední za výsledok.

Výsledkom mediácie je dohoda medzi účastníkmi, ktorá je vyjadrená písomnou formou a je pre osoby zúčastnené na mediácii záväzná. V ďalšej fáze môže byť potvrdená formou notárskej zápisnice, schválená ako zmier pred súdom resp. rozhodcovským orgánom.

O mediácii
mediacia domov_index
Domov
Mediácia
Prečo ja
Info
Referencie
Kontakt
mediacia preco ja info referencie kontakt domov_index